Wydarzenia

2745

Spotkania Berlińsko-Poznańskie

Nowym wydarzeniem w nurcie Forum podczas Malta Festival Poznań 2011 będą publiczne rozmowy z udziałem gości z Niemiec i Polski. Bardzo bliskie sąsiedztwo Berlina i Poznania zobowiązuje do zacieśnienia wzajemnych relacji także na gruncie kultury. Rozmowy adresowane są do bardzo szerokiego grona odbiorców. Chcemy stworzyć okazję do publicznej rozmowy na tematy oscylujące wokół tytułowego „wykluczenia” – zarówno w kontekście artystycznym, jak i społeczno- -kulturowym. Spotkania mają dodatkowe, symboliczne znaczenie z uwagi na przypadającą 17 czerwca 2011 roku dwudziestą rocznicę podpisania Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Spotkanie „Poezja Wykluczona”
Rozmowa o poezji, która we współczesnym świecie jest skrajnie indywidualną i kruchą formą wypowiedzi literackiej, sytuującą się na uboczu głównego nurtu. Mimo że poetom chętnie stawia się pomniki, ta sfera literatury w publicznej świadomości jest wykluczona.
Spotkanie „Wykluczeni w Mieście”
Rozmowa dotyczyć będzie polityki planowania rozwoju przestrzennego miasta oraz polityk społecznych „wobec wykluczonych”. Czy dla każdego jest miejsce w mieście? Co znaczy obecnie być „obywatelem miasta“?

Wydarzenie
Artysta
Data 04.07.2011
Nurt Forum
Kategoria Spotkania