Wydarzenia

2745

Sprostowanie 2.0

Grupa Sprostowanie

Generator Malta,
Działania performatywne,
Spotkania
Edycja
fot. Maciej Zakrzewski

Obce ciało I
Spacer do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego, znajdującego się przy pl. Wolności. Tam zastanowimy się nad doświadczeniem obcokrajowców w Poznaniu i Polsce. Podejdziemy do tekstu Sprostowania za pomocą narzędzi performatywnych, aby omówić rzeczywistość imigranta i imigrantki, pełną polityczności i biurokracji, różnorodności językowej, szoków kulturowych, ograniczeń i możliwości.

Obce ciało II
Wykład performatywny Cristiny Ferreiry o znaczeniu tożsamości (między)narodowej, o roli adaptacji, tłumaczenia, rutyny i mimikry w codziennym życiu imigrantki oraz o powiązaniach między ciałem a językiem w kontekście ponadnarodowym. W jaki sposób ciało obcego odnosi się do środowiska gospodarza? Kiedy gość tak się zasymilował, że staje się hybrydą? Jak dotykać obcego ciała?

Wydarzenie
Data 24.06.2019
Miejsce