Wydarzenia

2745

The Conversation Pieces

Kelly Schacht

fot. Maciej Zakrzewski

Kelly Schacht gra pojęciami autorstwa i oryginalności. Fragmenty konwersacji znajdują się w pewnym sensie nie na swoim miejscu. Artystkę interesuje to, co oznacza bycie publicznym, mnogim, bycie społecznością, wspólnotą, niezależnie od tego, czy kategorie te są z sobą połączone, czy nie. Słowo „publiczny” odwołuje się tutaj bezpośrednio do czynności mówienia, które zmierza ku sferze politycznej (staje się publiczne).

Wydarzenie