Wydarzenia

2745

Tlen

Paweł Niczewski zainscenizował „Tlen” Iwana Wyrypajewa w formie „koncertu-spekatklu”, z udziałem dwojga aktorów i trzech muzyków. Melorecytacji tekstu, wzorowanej na prezentacjach „slam poetry”, towarzyszy ostra, grana na żywo muzyka. Formy melorecytacji są różnorodne – mamy tu krzyk, „wsparty muzyczną ścianą dźwięku”, mamy „skandowanie bliskie punkowej wściekłości”, jest też rap z całym hip-hopowym sztafażem.

Aktorzy, jak chce autor, bardziej występują niż grają, mówią tekst „jakby własnymi słowami”. Z każdym ich występem, jak twierdzi krytyk, niecierpliwie oczekuje się , „co się tym razem między nimi wydarzy, w którą stronę dorowadzi ich ta prywatna psychodrama”.

Wydarzenie
Data 01.07.2004
Nurt Malta OFF
Miejsce Klub Negatiff
Kategoria Teatr, Muzyka