Wydarzenia

2745

To Begin / To Go On / To The End - warsztaty mistrzowskie z Timem Etchellsem

Tim Etchells

Idiom,
Warsztaty
Edycja
fot. Maciej Zakrzewski

To Begin / To Go On / To The End to warsztaty mistrzowskie, których celem jest przyjrzenie się projektowi teatralnemu pod kątem jego konstrukcji dramatycznej, ekonomi przestrzeni i rezultatów. Podczas dwóch dni warsztatów uczestnicy będą pracować nad serią krótkich zadań praktycznych w procesie improwizacji, pisania, dyskutowania i analizowania swoich pomysłów.

Oprócz rozwijania praktycznych umiejętności i indywidualnej wrażliwości, celem warsztatów jest także wspólna refleksja nad ramami konceptualnymi oraz językiem przydatnym w tworzeniu i analizowaniu współczesnego spektaklu. Warsztaty wyrastać będą z praktyki artystycznej Tima Etchellsa - jego rozumienia teatru i performansu, pytań, które im stawia od ponad trzydziestu lat praktyki zawodowej w samym teatrze, a także w innych dziedzinach sztuki – od muzyki i kompozycji dźwiękowej, po pisanie i sztuki wizualne.

Warsztaty kierowane są do młodych/ rozwijających się/rozpoczynających działalność twórców teatralnych. Uczestnicy powinni interesować się tworzeniem/pisaniem lub występowaniem w teatrze i mieć już w tym zakresie pewne doświadczenie. Zajęcia obejmować będą działania praktyczne (improwizację, pracę nad stworzeniem krótkich form itd.) oraz dyskusje służące wymianie idei.

Wydarzenie
Artysta Tim Etchells
Data 22.06.2015
Nurt Idiom
Kategoria Warsztaty