Wydarzenia

2745

Waginokracja

Nástio Mosquito

Idiom,
Sztuki wizualne
Edycja
fot. Klaudyna Schubert

Zanim coś, co nazywamy tożsamością, pojawi się na powierzchni, zanim zaczniemy być definiowani przez zewnętrzne okoliczności, takie jak miejsce urodzenia, istnieje etap wcześniejszy: akt narodzin. To etap godności, w którym w równym stopniu uczestniczą wszystkie istoty ludzkie.

Do niego właśnie – w imię rozumnych, inkluzywnych i konsekwentnych punktów wyjścia – odnosi się Mosquito. Waginokracja jest żywą ilustracją konceptu będącego rezultatem połączenia idei „równość” i „demokracja”. Audiowizualny kolaż jest hołdem oddanym ludzkiej godności.

Wydarzenie
Data 22.06.2019
Nurt Idiom
Miejsce Stara Rzeźnia
Kategoria Sztuki wizualne