Wydarzenia

2745

Wchodzenie

Inspiracją do powstania spektaklu było jedno z bardziej teatralnych miejsc w Poznaniu – schody na Cytadeli. Artyści zadają nam proste, lecz w tej konkretnej przestrzeni i kontekście kulturowym paląco aktualne pytania o znaczenie oraz kształt ikon i symboli kultury w dobie konsumpcjonizmu. „Wchodzimy – czy to do domu, czy w role społeczne, czy do zjednoczonej Europy. Wchodzenie zdaje się być tak potrzebne jak oddychanie. Dlatego wschodzimy.”

Wydarzenie
Data 29.06.2004
Nurt Malta OFF
Miejsce Park Cytadela
Kategoria Teatr