Wydarzenia

2745

Where is my mind !?!!

Where Is My Mind !?!! to interaktywny tryptyk, który tworzą uzupełniające się instalacje: I. Kury (liczą?), II. Ryby (pytają?), III. Rośliny
(wierzą?). Twórca zadaje pytania o możliwości komunikacji transgatunkowej i wynikające z nich zmiany egzystencjalne. Jak mówi: „W kontakcie z przyrodą nie mogę uwolnić się od pewnej intuicji, którą można by wyrazić w ten sposób: ...zadawanie pytań nie jest tylko kaprysem ludzkiego umysłu. Jest głęboką potrzebą natury. Każde żywe stworzenie, każda cząstka pragnie zrozumieć, znaleźć odpowiedź, sens, poznać wynik lub wzór. Co więcej, stworzenia te poprzez technologię – która pozwala nam się porozumieć – domagają się odpowiedzi ode mnie. Czuję się wydelegowany do zrozumienia...” Inspiracją dla powstania tryptyku jest również kilka wersów z piosenki grupy Pixies: „I was swimmin’ in the carribean / Animals were hiding behind the rock / Except the little fish / But they told me, he swears / Tryin’ to talk to me coy koi / Where is my mind?”.

Where Is My Mind!?!! jest produkcją Malta Festival Poznań.

Wydarzenie
Artysta Rafał Zapała
Data 24.06.2013
Miejsce Stara Rzeźnia
Kategoria Muzyka, Sztuki wizualne