Wydarzenia

2745

Witraże

Projekt wideo „Witraże” jest konsekwencją wcześniejszych realizacji Cókierka: slideferformensu „Koabała na murach w ramach praskiej imprezy Sąsiedzi dla Sąsiadów Teatru Academia czy interaktywnej instalacji „Wideometyzacje”. Witraże wkomponowane zostaną w bazylikowe okna jeden z hal Starej Rzeźni, a ich projekcjom towarzyszyć będzie muzyka prawosławnych chorałów ze Świętej Góry na Grabarce.

Wydarzenie
Artysta Cókierek
Data 26.06.2007
Miejsce Stara Rzeźnia
Kategoria Sztuki wizualne