Wydarzenia

2745

Władza wyklucza – wykluczmy władzę!

Dla działaczy Rozbratu nierówności społeczne wpisane są w logikę tego systemu. Hierarchiczny podział na rządzonych rządzących samoistnie generuje wykluczenie. Z tej perspektywy, dopóki nie mamy realnego wpływu na swoje życie i otoczenie, dopóty wszyscy jesteśmy wykluczeni przez władzę. Walka z wykluczeniem oznacza więc walkę z władzą. W tak zarysowanym antagonizmie nie ma dziedziny życia, która mogłaby pozostać wobec niego obojętna. Treść utowarowionej sztuki ulega dewaluacji, natomiast jako marketing wpisuje się w system dominacji. Pomimo tego ciągle ma w sobie potencjał krytyczny, potencjał tworzenia autonomii i alternatyw wobec systemu. Spośród wielu niefunkcjonalnych już podziałów, m.in. podziału na sztukę elitarną i masową, wyłania się obraz sztuki jako zbioru narzędzi do negocjowania znaczeń. Udział Kolektywu Rozbrat na Malcie jest pretekstem do tego, by wspólnie z zaprzyjaźnionymi artystami szukać narzędzi do kreowania zmiany społecznej. Nie chodzi bowiem tylko o opisywanie świata, lecz o jego zmianę. Dlatego hasłem, pod jakim współorganizujemy to wydarzenie jest: Władza wyklucza – wykluczmy władzę!

 

HATI
Muzyka Hati to twórcza eksploracja improwizacyjnego potencjału rozmaitych instrumentów etnicznych i recyklingowych. Dźwiękowa podróż o charakterze muzycznego spektaklu i artystycznego spotkania – a niekiedy nawet kolizji różnych tradycji, form ekspresji, technik artykulacyjnych czy estetycznych wrażliwości. Nie tracąc swoistej, medytacyjno-rytualnej aury, muzyka Hati nabrała z czasem cech nieco awanturniczej „freely improvised trance drone music”, pełnej nieoczekiwanych zwrotów akcji i dynamicznej dramaturgii, nieprzewidywalnej dźwiękowej opowieści.

Wydarzenie
Data 08.07.2011
Miejsce Squat Rozbrat
Kategoria Muzyka