Wydarzenia

2745

Wrota

„Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została założona w 1969 roku przez Leszka Mądzika. Spektakle Mądzika tworzą oryginalną postać teatru wizualnego z dramaturgii ciągu obrazów i sekwencji muzycznych. Źródłem inspiracji są podstawowe problemy egzystencjalne: narodziny, śmierć, erotyka, przemijanie, cierpienie, poszukiwanie transcendencji.

Teatr Sceny Plastycznej KUL jest z natury teatrem filozoficznym. Operuje na pierwszym planie pierwotnymi jakościami, z którymi styka się każdy człowiek bez względu na kulturę i historię. Ekspresja tych jakości u Mądzika przebiega w płaszczyźnie przedsłownej i przedpojęciowej.” – dr. Wojciech Chudy

Wydarzenie
Data 16.07.1992
Nurt
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Realizacja

Reżyseria, scenariusz, scenografia: Leszek Mądzik
Muzyka: Przemysław Gintrowski
Realizacja: Waldemar Stachura