Wydarzenia

2745

Wspólna literatura, czyli jaka?

Krzysztof Varga,
Stanisław Bereś,
Dorota Jovanka Ćirlić-Mentzel) 

Idiom,
Spotkania
Edycja
fot. Klaudyna Schubert

Według Czesława Miłosza istnieje pewny ton i wrażliwość charakteryzująca literaturę pisaną w języku czeskim, polskim, węgierskim, litewskim czy serbsko-chorwackim. Czy można mówić o środkowoeuropejskim sposobie myślenia czy specyficznej postawie warunkowanej wspólnymi doświadczeniami XIX i XX w.? Czy literatura Europy Środkowo-Wschodniej jako odrębna kategoria istnieje? Jaką rolę refleksja nad własnym pochodzeniem i biografia odgrywają w twórczości pisarzy tego regionu, m.in. Czesława Miłosza, Milana Kundery czy Dubravki Ugresić?

KULTURA KŁAMSTWA, Dubravka Ugresić

Dyskusji towarzyszy inscenizowane czytanie fragmentów książki Dubravki Ugresić Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), będącej, jak pisała Marta Mizuro, „raportem ze stanu bałkańskiej duszy, a zarazem jednym z najważniejszych świadectw poświęconych przyczynom i skutkom ostatniej europejskiej wojny domowej”. Zebrane w książce eseje powstały w latach 90. XX w. Reżyseria: Klaudia Hartung-Wójciak, studentka III roku PWST w Krakowie / realizacja: Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu.

Wydarzenie
Realizacja

Reżyseria: Klaudia Hartung-Wójciak, studentka III roku PWST w Krakowie / realizacja: Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu.