Wydarzenia

2745

Z pamięci

Przestrzeń spektaklu „Z pamięci" budowana jest ekspresją ciał aktorów i światłem, dyskretnie wspartym muzyką. Rytmiczne, powolne ruchy postaci wypełniających świat tego przedstawienia oddają monotonię życia codziennego, a końcowy taniec jest zarazem tańcem miłości i śmierci.

Wydarzenie
Data 26.06.2001
Nurt Malta OFF
Kategoria Teatr