Wydarzenia

2745

Zachem. Interwencja

Teatr Polski w Bydgoszczy,
Aleksandra Jakubczak,
Małgorzata Wdowik

fot. Maciej Zakrzewski

Punktem wyjścia spektaklu Zachem. Interwencja była informacja o zamknięciu bydgoskich Zakładów Chemicznych Zachem. Po wojnie stanowiły one jedno z głównych ośrodków produkcji chemicznej w Polsce i zapewniały zatrudnienie całym, często wielopokoleniowym rodzinom. Ich pracownicy tworzyli nie tylko grupę, byli złożoną społecznością. Wokół Zakładów powstała infrastruktura: osiedla pracownicze oraz przedszkola, stołówki, przychodnie lekarskie i ośrodki kultury. Spektakl powstał w oparciu o metody teatru dokumentalnego, a bazą do jego stworzenia stały się materiały archiwalne oraz rozmowy z byłymi pracownikami. Ich indywidualne doświadczenia są inspiracją do refleksji na temat związków między człowiekiem i pracą oraz mechanizmów warunkujących z polską transformację ustrojową.

Wydarzenie