Wydarzenia

2745

Zurbanizowani

Na początku XIX w. w miastach mieszkało nie więcej niż 30 milionów ludzi. Przez następne 100 lat liczba ta wzrosła do 2 miliardów. Jeżeli proces migracji ludności wiejskiej do miast nie spotka się z odpowiednią polityką rozwojową, urbanizacja może przybrać postać slumsów. Gary Hustwit bierze na warsztat projektowanie miast i dowodzi, że w dobie postępującej urbanizacji staje się ono jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Odnosząc się do cennych doświadczeń z historii architektury i urbanistyki oraz współczesnych ruchów obywatelskich i wypowiedzi ekspertów, pokazuje, kto i w jaki sposób naprawdę kształtuje miasto.

Wydarzenie
Artysta Gary Hustwit
Data 11.06.2014
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Film
Realizacja

Reżyseria: GARY HUSTWIT, Zdjęcia: LUKE GEISSBUHLER, Produkcja: Film First Comp, Kraj i rok produkcji: USA, 2011