Video

976

Jakoe Schauvliege, Minister Kultury Rządu Flandrii o maltafestival poznań 2010

Wywiad
Edycja
Jakoe Schauvliege, Minister Kultury Rządu Flandrii o maltafestival poznań 2010

W tym roku zmienia się koncepcja programowa maltafestival poznań 2010. Po raz pierwszy w historii festiwalu wprowadzony zostaje temat wiodący. W tegorocznej edycji będzie nim teatr flamandzki. Flandria - niewielka wspólnota o nieustalonej formalnie państwowości lecz silnych wpływach na kulturę Zachodu wydała wielu artystów niepokornie i przenikliwie komentujących współczesność. W sposób nierzadko ostry i bezkompromisowy a zarazem niebywale poetycki poruszający tematy samotności i naddostatku Świata Zachodu. Kuratorem tegorocznego idiomu jest Sven Birkeland, dyrektor artystyczny teatru BIT Teatergasjen w Bergen.