Video

976

KORONA POZNANIA do działania w przestrzeni miasta polegające na zdobyciu najwyższych budynków w mieście organizowane przez Generator Malta w ramach Malta Festival Poznań. Niedostępność cechuje nie tylko ośmiotysięczniki, lecz prawie wszystkie szczyty Poznania. Trud włożony w pokonanie tysiąca schodów rekompensuje widok niemożliwy do zdobycia w innych okolicznościach. Nie można pominąć znaczenia budynków Alf czy Zamku – ich elewacje są tak obecne w świadomości poznaniaków, jak obce w bezpośrednim odbiorze od wewnątrz. Akcja Korona Poznania pozwoli na egalitarny dostęp do najwyższych szczytów budynków.

idea: Maciej Frąckowiak / Joanna Januszewska

produkcja: movlab.pl