Video

976

Monodram Jana Peszka - Scenariusz dla niestniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego

Monodram Jana Peszka - Scenariusz dla niestniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego

realizacja: Irek Bednorz director / cinematographer

muzyka: wykorzystano muzykę skomponowaną przez Kwadrofonik (Bartek Wąsik, Miłosz Pękala) do widowiska plenerowego z okazji 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca KSENOFONIA w reżyserii Jana Komasy.