Video

976

Opowieść o człowieku w mieście / Studio festiwalowe WTK

Opowieść o człowieku w mieście / Studio festiwalowe WTK

„Opowieść o człowieku w mieście” to spojrzenie na Generator Malta i działania miejskich aktywistów, animatorów i artystów od środka. To historia ludzi, którzy tworzą miejsca wspólne dla człowieka w mieście. Generator Malta to projekt edukacyjno-artystyczny, który trwa cały rok a podczas Malta Festival Poznań intensyfikuje swoje działania.

produkcja: WTK