Anna Zeidler-Janiszewska

Polska

Spotkania
Edycja

Anna Zeidler-Janiszewska zajmuje się filozofią i teorią kultury oraz estetyką (w kontekście sztuki współczesnej), prof. dr hab., pracuje w Instytucie Kultury i Komunikowania SWPS w Warszawie (wcześniej - w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, Instytucie Kultury w Warszawie i w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego). Jest wiceprzewodniczącą Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Ostatnio wydała wraz z Tomaszem Majewskim Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania (Łódź 2009), wersja angielska Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices (2010). Przygotowuje książkę o problemach sztuki i estetyki w perspektywie kulturoznawczej.

Wydarzenia