Ewa Domańska

Polska

Spotkania
Edycja

Badaczka przeszłości, teoretyczka i historyczka historiografii, professor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Autorka i redaktorka książek prezentujących najnowsze nurty w humanistyce i naukach społecznych.

Szefowa rady programowej International Commission of Theory and History of Historiography, członek komitetu międzynarodowej fundacji Imitatio. Integrating Human Sciences oraz Tutor Akademii „Artes Liberales”, laureatka programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskie.

Wydarzenia