Hanna Kanecka

Polska

Taniec, Warsztaty, Teatr
Edycja

Teatrolożka, doktorantka kierunku wiedza o teatrze UAM w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia „Teatr dzisiejszy” ze studentami wchodzącymi w świat teatrologii oraz praktyczny „Warsztat kulturotechnik” ze studentami resocjalizacji. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce, stypendium Rektora UAM za wyniki naukowe, stypendium Erasmus, dzięki któremu przez rok studiowała na paryskiej Sorbonie oraz częściowego stypendium Alternatywnej Akademii Tańca 2016.

Pracę magisterską poświęciła badaniu statusu obecności małych dzieci w przedstawieniach kierowanych do dorosłych widzów. Działa zarówno w obszarze teorii sztuk performatywnych, jak i praktyki tańca współczesnego oraz teatru fizycznego. Jej zainteresowania badawcze i twórcze dotyczą tańca krytycznego oraz styku sztuk performatywnych i psychoanalizy. Jest autorką i wykonawczynią monodramu „Nie przyj”, podejmującego doświadczenie ciąży i macierzyństwa. Obecnie pracuje nad spektaklem tanecznym dla najmłodszych dzieci.

Wydarzenia
Data 28.06.2016
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Taniec, Warsztaty
Data 28.06.2016
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Teatr, Warsztaty
Data 20.06.2017
Miejsce Stary Browar
Kategoria Taniec