Jerzy Moszkowicz

Polska

Teatr
Edycja

Jerzy Moszkowicz jest reżyserem, dyrektorem Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz inicjatorem, pomysłodawcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale Kino!”. Ukończył teatrologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1970-1981 był kierownikiem programowym Ośrodka Teatralnego Maski w Poznaniu, miejsca, w którym działały wówczas takie zespoły, jak Teatr Ósmego Dnia, Teatr Maja czy teatr Jan. Spektakle teatralne oraz programy telewizyjne dla dzieci i młodzieży reżyseruje od 1990 roku.

W latach 1996-2002 był prezydentem Międzynarodowego Centrum Filmu dla Dzieci i Młodzieży CIFEJ; w latach 1992-1998 – współzałożycielem i członkiem komitetu wykonawczego organizacji European Network of Arts Organizations for Children and Young People (EUnetART); w latach 2002-2007 – członkiem Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej za Twórczość dla Dzieci i Młodzieży.

Wydarzenia