Kamila Wolszczak

Polska

Spotkania, Sztuki wizualne
Edycja

Artystka interdyscyplinarna. Zajmuje się performensem oraz tworzy projekty site-specific. Od 2012 roku organizuje i kuratoruje SUWy (Samonośne Uniwersalne Wystawy), w ramach których podejmuje temat relacji artysty i odbiorcy w sytuacjach specyficznych dla konkretnego miejsca. W ramach ESK2016 założyła Pracownię Komuny Paryskiej 45, gdzie prowadziła zajęcia kreatywne z najmłodszymi sąsiadami Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu. Organizuje miejskie spacery po peryferiach „Przesuwanie" oraz galerie sztuki dzieci w mikropustostanach „SUWaczek".

Wydarzenia
Data 19.05.2018
Miejsce