Leszek Koczanowicz

Polska

Spotkania
Edycja

Kulturoznawca, politolog, filozof. Zajmuje się kulturowymi kontekstami polityki, koncepcjami demokracji i etyką polityki. Prowadził badania i wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, w tym na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Uniwersytecie w Buffalo i Uniwersytecie Oksfordzkim oraz w Helsińskim Kolegium Studiów Zaawansowanych (HCAS).

Autor wielu książek, m.in. Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne (2005), Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach (2011) i Politics of Dialogue: Non-Consensual Democracy and Critical Community (2015), Democracy, dialogue, memory: expression and affect beyond consensus (2019 z Idit Alphandary). Laureat konkursu „Mistrz" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Wyjazdowego FNP w Uniwersytecie w Uppsali.

Wydarzenia