Leszek Mądzik

Polska

Sztuki wizualne, Spotkania
Edycja

Leszek Mądzik jest założycielem Sceny Plastycznej katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i twórcą wszystkich jej przedstawień, a także autorem scenografii w teatrach Polski, Portugalii, Niemiec i Francji, wykładowcą w kilku szkołach artystycznych, uczestnikiem kilkudziesięciu festiwali teatralnych na pięciu kontynentach i laureatem wielu z nich.   W przedstawieniach Mądzika dominuje ruch, obraz, a nadrzędną rolę pełni według twórcy światło. Jego interpretacjom towarzyszy także warstwa dźwiękowa, nie ma natomiast słowa. W 2002 roku artysta zaprezentował wystawę własnych fotografii w ramach inauguracji XII edycji Malta Festival Poznań.

Wydarzenia