Nieformalna Grupa Teatralna

Polska

Teatr, Muzyka
Edycja

Nieformalna Grupa Teatralna powstała w 1999 roku, zrzeszając w swoich szeregach uczniów wolsztyńskiego liceum. Zdolna młodzież przygotowywała formalnie różnorodne widowiska: spektakle poetycko-muzyczne, happeningi i „plakaty teatralne”. Cechą charakterystyczną twórczości zespołu była ascetyczna scenografia, która miała pozwolić na lepsze wybrzmienie prezentowanego tematu. Głównym obszarem zainteresowań uczniów były problemy ich środowiska – wkraczanie w dorosłe życie pełne przemocy, zasadzek i niepewności. NGT występowała na wielu festiwalach, zdobywając liczne nagrody za dojrzałą twórczość. W 2001 roku zespół gościł na Malcie, prezentując spektakl Drze się miękko inspirowany poezją Tadeusza Różewicza.

Wydarzenia
Data 29.06.2001
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr, Muzyka