Rafał Drozdowski

Polska

Spotkania
Edycja

Absolwent nauk politycznych i socjologii, doktor habilitowany. Dyrektor ds. naukowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy i Świadomości Społecznej w Instytucie Socjologii UAM.

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZPAF. Autor wielu publikacji naukowych i książek, ostatnio ukazała się Za fotografię. W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej – napisana razem z Markiem Krajewskim.

Wydarzenia
Data 08.07.2011
Nurt Forum
Kategoria Spotkania