Roman Wieruszewski

Polska

Spotkania
Edycja

Profesor nauk prawnych, kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka. Od 1992 do 1995 r. współpracownik Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 r. szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie.

W latach 1998–2000 i 2003–2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (wiceprzewodniczący Komitetu w latach 2003–2004). Członek Rady do spraw Uchodźców I, II i III kadencji (1999–2014). Jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej INP PAN, członkiem Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, profesorem Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Do 2016 r. był sędzią ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.

Wydarzenia
Data 19.06.2017
Nurt Idiom
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania