Schola Academia

Polska

Teatr
Edycja

Zespół stworzony ze studentów wydziału wokalno-aktorskiego z poznańskiej Akademii Muzycznej i studentów Schola Posnaniensis, który na Malcie-off w 1993 roku zaprezentował operę Henryka Czyża "Kynolog w rozterce" (na podstawie sztuki Sławomira Mrożka). Kierownictwem muzycznym zajął się Mieczysław Dondajewski (wybitny polski dyrygent i wykładowca), a reżyserią Roman Kordziński (uznany reżyser, pedagog, filolog i filozof).

Wydarzenia