Sco.Stage Code

Czechy

Teatr
Edycja

Czeski teatr założony w 1989 roku przez Danielę Vorackovą i Philipa Schenkera. Głównym celem grupy było stworzenie bazy organizacyjnej dla różnorodnych projektów teatralnych. Pierwsze doświadczenia dotyczyły teatru przedmiotu i nowoczesnego mimu. Zespół tworzył w Amsterdamie, a od 1997 roku w czeskiej Pradze. Schenker pracował wcześniej z holenderską grupą mimów Dogtroep (która pojawiła się na Malcie w 1992 roku).

Wydarzenia
Data 01.07.2000
Nurt Malta OFF
Kategoria Teatr