Teatralne Przedsięwzięcie Dialog

Polska

Teatr
Edycja

Powstało w Moskwie w 1998 roku. Założyciele wybrali nazwę "Dialog", ponieważ wierzyli, że istotą teatru jest komunikacja - dialog między dziełami sztuki a widzami. Jednym z powodów powołania tej grupy do życia był fakt, że jedynie mała część literatury rosyjskiej jest znana na świecie. Celem zespołu było m.in. pokazanie szerszej panoramy rosyjskiego życia literackiego, zaprezentowanie antologii rodzimej klasyki z XIX i XX wieku, a także nieznanego oblicza najpopularniejszych pisarzy. Zespół wystąpił na Malcie Off w 1999 roku.

Wydarzenia