Zbigniew Mikołejko

Polska

Spotkania
Edycja

Zbigniew Mikołejko historyk i filozof religii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Jest autorem książek oraz artykułów publikowanych na łamach „Gazety Wyborczej”, „Polityki”, „Rzeczpospolitej” czy „Tygodnika Powszechnego”. Opublikował m.in. książki Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu (1987), Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma (1998), We władzy wisielca (2012). Jego książka Żywoty świętych (2001) była wznawiana trzykrotnie.

Wydarzenia