Wydarzenia

2745

Dookoła nieistniejącego zalewu

Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz

fot. Maciej Zakrzewski

Spiętrzyć dwie głuszyńskie rzeczki, Kopel i Głuszec, dolinę zamknąć tamami, na otaczających pagórkach zbudować ośrodki wypoczynkowe. Pięćdziesiąt lat temu plany utworzenia zalewu głuszyńskiego wyglądały całkiem realnie, a okoliczni mieszkańcy mogli się spodziewać, że któregoś dnia obudzą się w wodniackiej osadzie. Z ambitnej wizji został tylko żal niedoszłych letników i ulga tych, którym na sercu leży zasada ograniczania wpływu człowieka na przyrodę.

Trasa naszej mikrowyprawy prowadzić będzie wokół głuszyńskiego odcinka Kopla, w miejscu które stanowić miało główny basen planowanego zalewu. Wejdziemy w głąb doliny, przechodząc przez planowane „głębiny” akwenu. Potem spacerować będziemy przez las, który o mało co nie stał się ośrodkiem wypoczynkowym. Następnie przeprawimy się przez rzeczkę i wracać będziemy w wąskim pasie między ulicą a rzeką, który w idei planistów miał stać się zapewne bulwarem głuszyńskiego zalewu.

Mikrowyprawa odbywa się w ramach Odlotu na Głuszynie.

Wydarzenie