Wydarzenia

2745

Interdyscyplinarne warsztaty krytyczne

Cykl warsztatów z twórcami i krytykami sztuki adresowany jest do młodych osób zajmujących się pisaniem na temat szeroko rozumianej praktyki artystycznej. Na warsztaty zapraszamy osoby zainteresowane dziennikarstwem kulturalnym, krytyką i recenzowaniem sztuki. Interdyscyplinarny charakter Festiwalu Malta stwarza świetną możliwość do spotkania z rozmaitymi dziedzinami sztuki, jest także okazją do kontaktu z twórczością wymykającą się jednoznacznej kategoryzacji. Tendencja do rozsadzania granic sztuki, przenikania się jej rozmaitych kierunków, performatywność - wszystko to znajduje swoje odbicie w programie Festiwalu.

W jaki sposób pisać o sztuce, której status wciąż się zmienia? Jak stworzyć recenzję — teatralną, muzyczną? Gdzie szukać narzędzi do pisania o tańcu? Czym różni się pisanie do dzienników, magazynów i Internetu? Co artyści myślą o recenzentach? Czy umieją konstruktywnie i krytycznie odnieść się do krytyki ich dzieł? Czy chcieliby sami czasem coś napisać?

Wydarzenie
Artysta
Data 23.06.2009
Nurt Varia
Kategoria Warsztaty