Wydarzenia

2745

Mistrz i Małgorzata

Reżyser tak mówił 0 artystycznych celach, jakie chciał osiągnąć w "Mistrzu i Małgorzacie": „Chciałbym zaprezentować spektakl o wolności, o poszukiwaniu wolności, o tym jak człowiek twórczy — pisarz, artysta, aktor — szuka dla siebie wolnej przestrzeni, w której może zaistnieć. Dlatego proponuję trzy akty, każdy inny i zupełnie różny.

W pierwszym spróbujemy pokazać Moskwę lat 30. ubiegłego stulecia, stolicę państwa totalitarnego. W akcie drugim przeniesiemy się do zakładu psychiatrycznego. gdzie spróbujemy zrozumieć, na czym polega wolność jednostki. W trzecim natomiast akcie przyjrzymy się problematyce wolności przez pryzmat relacji Mistrz — Małgorzata."

Wydarzenie
Data 25.06.2010
Miejsce Teatr Polski
Kategoria Teatr