Wydarzenia

2745

Performing Art Through Ecstatic Pathways

Tematem wykładu-performansu będą praktyki odnoszące się do ekstatycznych stanów performatywnych. Obejmują one fizyczne, emocjonalne i duchowe obszary, ścieżki, którymi do nich docieramy, oraz sposoby, jakimi je reproduku-
jemy na scenie. Jakiego rodzaju afektywną moc wobec widza ma osobiste doświadczenie performera? W jaki sposób performans może stać się energetycznym impulsem do uruchomienia i wzmocnienia krytyki społecznej i politycznej?

Wydarzenie
Artysta Asher Lev
Data 25.06.2015
Miejsce Stary Browar
Kategoria Taniec