Wydarzenia

2745

Ściana

Punktem wyjścia dla projektu jest ściana stanowiąca tło ogrodu społecznościowego Łazarz, potraktowana jako symbol „polemiki” między różnymi grupami zaangażowanymi w tworzenie przestrzeni wspólnej. Obserwacja postaw nasunęła pytania, czy ogród jest kształtowany we właściwy sposób, czy udaje się wzmacniać lokalne więzi, czy raczej pogłębiać istniejące już podziały. Zaproszeni do projektu artyści spróbują odnieść się do owych napięć, stawiając pytanie: dla kogo ta przestrzeń? Kurator: Przemysław Sowiński.

Wydarzenie