Wydarzenia

2745

Tam

Zofia Kuligowska

Generator Malta,
Działania performatywne
Edycja
fot. Maciej Zakrzewski

Performans TAM porusza temat norm, zasad, kompromisu i kooperacji. W rozgrywkę szachową wciągani są przypadkowi przechodnie. Gra nie jest typowa, zmiany w zasadach stają się podstawą do stworzenia innego wymiaru, w jakim odbywa się działanie, każdy kolejny wymiar tworzony jest między kolejnym odbiorcą a performerem. Otoczenie, w jakim performans się odbywa, prowokuje rozmowy o tym co jest, a co było – moja rodzina pochodzi z Poznania, wizja tego miasta z różnych perspektyw budowana jest we mnie od zawsze. Wymiar działania i wizją otoczenia stwarzają wrażenie w teraźniejszości.

Wydarzenie
Data 11.06.2014
Miejsce Ogród Śródka