Wydarzenia

2721

Ulica żywych i umarłych

"Ulica Żywych i Umarłych" powstała na podstawie wspomnień Ernsta Tollera, wybitnego poety i dramaturga urodzonego przed przeszło wiekiem w Szamocinie. Tytułowa ulica Umarłych to realna  szamocińska ulica prowadząca do trzech cmentarzy: polskiego, żydowskiego i niemieckiego. Jest to także symboliczna droga trwania i przemijania. W spektaklu przypomniane są epizody z trudnej koegzystencji trzech narodów widziane oczami dziecka.

Wydarzenie
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr