Video

976

Podsumowanie Festiwalu

Relacja
Edycja
Podsumowanie Festiwalu

idiom: oh man, oh machine / człowiek maszyna
kurator: Romeo Castellucci

wystąpili m.in: Kraftwerk, Needcompany, Societas Raffaello Sanzio & Romeo Castellucci, Vincent Dupont, Marta Górnicka, Meg Stuart, tg STAN, Gisele Vienne, Tino Sehgal, Marek Dyjak, Skubas, Gin Ga, Czesław Mozil

 

zdjęcia: Miasta w Komie / Maciej Włodarczyk / Marcin Oliva Soto / Maciej Zakrzewski

montaż: Maciej Szarejko