Anat Pick

Wielkia Brytania

Spotkania
Edycja

Senior lecturer i koordynatorka programu Film & Video na Uniwersytecie East London. W 1996 roku obroniła pracę magisterską na Uniwersytecie w Sussex, w 2001 roku doktorat na Uniwersytecie Oxfordzkim (w zakresie literatury angielskiej). Interesuje się filozofią Simone Weil, Nietzschego, Giorgio Agambena, posthumanizmem, filmem dokumentalnym i niezależnym.

Wydała Creaturely Poetics: Animality and Vulnerability in Literature and Film (2011). W 2012 roku ukaże się redagowana wspólnie z Guinevere Narraway The Collection Screening Nature: Cinema Beyond the Human.

Wydarzenia