Szymon Wróbel

Polska

Spotkania
Edycja

Psycholog i filozof. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych (psychologia) UAM w Poznaniu. W 1996 roku obronił pracę doktorską w zakresie filozofii, a w 2003 habilitował się w IFiS PAN w Warszawie.

Autor książek: Odkrycie nieświadomości, Galaktyki, biblioteki, popioły z zakresu filozofii literatury, Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej, Granice polityczności (wspólnie z Pawłem Dyblem), Gramatyka, umysł ewolucja. Od kilku lat jest związany z IFiS PAN w Warszawie oraz WPA UAM w Kaliszu. Obecnie został wykładowcą Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW.

Wydarzenia