Anna Kędziora

Polska

Działania performatywne
Edycja

Artystka wizualna, kuratorka, adiunkt w Katedrze Fotografii UAP. Osią jej poszukiwań twórczych jest krajobraz rozumiany jako proces i sieć relacji między ludźmi a miejscem, w różnych kontekstach – historycznym, społecznym, ekologicznym.

Głównym medium, od którego wychodzi, jest fotografia i myślenie fotograficzne, sięga też po wideo, instalacje, ceramikę. Prezentowała prace na wystawach i konferencjach w Polsce, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Grecji, Walii, Szwecji, Indonezji, Korei, na Białorusi, Litwie, Słowacji. Stypendystka Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok 2021.

Wydarzenia