Ant Hampton

Wielkia Brytania

Teatr
Edycja

Ant Hampton jest brytyjskim pisarzem i reżyserem teatralnym, mieszka w Brukseli. Tworzy projekty z pogranicza teatru eksperymentalnego, performansu i live-art. W cyklu „autoteatro”, rozpoczętym w 2007 roku, Ant Hampton realizuje szczególny rodzaj spektakli, w których członkowie publiczności stają się pełnoprawnymi aktorami i „odgrywają rolę” sami wobec siebie. W ten sposób przedstawienie staje się „automatyczne”.

Autoteatr nie jest improwizacją ani teatrem interaktywnym. Pozwala widzom czuć się bezpiecznie, nie wymaga od nich scenicznego doświadczenia ani inwencji, a mimo to sprawia, że widzowie stają się współautorami teatralnej narracji. W ramach Malta Festival Poznań 2012 Ant Hampton zrealizował projekt „Elsewhere. Offshore. Part one: Cue China” – który był kameralnym wideo czatem z robotnikami w jednej z chińskich fabryk komputerów.

Wydarzenia
Data 24.06.2016
Nurt Idiom
Kategoria Teatr