Dariusz Kosiński

Polska

Spotkania
Edycja

Badacz teatralny, profesor w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2010–2013 dyrektor programowy Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu; w latach 2014-2018 zastępca dyrektorki Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Autor wielu książek, m.in. Teatrów polskich. Historie, za którą otrzymał w 2011 r. Nagrodę Znaku i Hestii im. Józefa Tischnera oraz Naukową Nagrodę im. J. Giedroycia. Redaktor naczelny „Performera". Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego".

Wydarzenia