Przemysław Sadura

Polska

Spotkania
Edycja

Dr hab. prof. UW, wykładowca Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kurator Instytutu Krytyki Politycznej. Bada relacje między państwem i społeczeństwem w obszarach funkcjonowania różnych polityk publicznych. Jest m.in. autorem książki „Państwo, szkoła, klasy" oraz ze Sławomirem Sierakowskim raportów „Polityczny cynizm Polaków" i „Koniec hegemonii 500 plus".

Wydarzenia