Edka Jarząb i grupa Uskoki

Polska

Taniec, Muzyka, Warsztaty
Edycja

Grupa Uskoki to zbiorowość entuzjastów fal, drgań i wolnego dostępu do wiedzy, eksplorujących niewidzialne terytorium pola elektromagnetycznego. Jest otwartą formacją zmieniającą kształt, w której każda osoba wnosi coś na rzecz celebrowania wspólnoty. Powołana do życia przez Edkę Jarząb, która kontynuuje w procesie grupowym swoje działania „pożyczania” czy przejmowania niewidzialnego terytorium, a także podejmuje krytyczną refleksję nad wielowymiarowością radia.

Wydarzenia