Formacja Teatralna Labar

Bułgaria

Teatr
Edycja

Formacja Teatralna Labar powstała w 1997 roku w Bułgarii. Została założona przez Christo Botewa (reżyser) i Ilonę Stoiczkową (scenografkę). Zespół kreował różnorodne programy artystyczne, w których wnikliwie badał procesy kulturowe zachodzące we współczesności. Grupa poszukiwała nowoczesnych form ekspresji, a także nieoczywistych metod pracy teatralnej. Z cel stawiała sobie zbudowanie więzi z publicznością, której miała szansę zaprezentować się w 1999 roku na Festiwalu Malta.

Wydarzenia
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr