God’s Entertainment

Austria

Teatr
Edycja

Projekty działającej od 2006 roku grupy God’s Entertainment przekraczają granice klasycznych konwencji teatralnych: nie ma tu czwartej ściany, budynku teatru, podziału na scenę i widownię. Artyści łączą happening, eksperymenty wizualne i dźwiękowe, angażują publiczność w sytuacje aranżowane albo w przestrzeni publicznej, albo w prywatnych mieszkaniach. Często krytycznie opowiadają się wobec politycznej i kulturowej tożsamości Austrii. Jednym z członków założycieli God’s Entertainment jest pochodzący z Bośni Boris Ceko.

Wydarzenia
Data 22.06.2017
Nurt Idiom
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Teatr